Platformy startowe dla nowych pomysłów - zaproszenie

Masz pomysł na biznes? Skorzystaj z Platformy Startowej! Już 7 kwietnia zapraszamy na konferencję na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej programowi „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. W spotkaniu, które odbędzie się na UMCS w czwartek 7 kwietnia, udział wezmą przedstawiciele PARP, lider Platformy Startowej Connect, przedstawiciele miasta i uczelni, a także reprezentanci środowisk startupowych z regionu.

Do udziału w konferencji zapraszamy serdecznie studentów i potencjalnych pomysłodawców – szerokie grono uczestników stworzy wyjątkową okazję, by zapoznać się z unikalną ofertą wsparcia młodych przedsiębiorców w ramach Platform Startowych, zadać najważniejsze pytania i rozwiać wszystkie wątpliwości.

Tematem wiodącym spotkania będzie branża biotechnologiczna, którą reprezentować będą firmy AlexMed, VitaGenum oraz Nexbio.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.30 w Collegium Chemicum (dawniej „Duża Chemia”) Aula A.

Konferencja ma charakter otwarty. Rejestracja jest dostępna pod adresem: http://platformystartowe.gov.pl/aktualnosci/177-webinary

Zachęcamy do uczestnictwa!

----------------------------------------
Platformy startowe dla nowych pomysłów to program akceleracyjny adresowany do pomysłodawców, którzy chcą rozwijać swój biznes w jednym z pięciu województw makroregionu Polska Wschodnia (podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie). Celem programu jest pomoc w budowie innowacyjnego produktu lub usługi oraz opracowaniu skalowalnego modelu biznesowego. Uczestnikom programu zapewniamy miejsce do pracy, obsługę księgową, prawną i doradztwo podatkowe. Wyposażamy ich w umiejętności z zakresu tworzenia prezentacji i wystąpień publicznych. W programie zapewniamy mentorów, którzy doradzą jak zbudować zespół, opracować strategię rozwoju i zrealizować zaplanowane cele.

Zadaniem programu jest również budowanie lokalnych ekosystemów wsparcia przedsiębiorczości startupowej. Platformy startowe oferują dodatkowe formy wsparcia zapewniane przez lokalne władze samorządowe, uczelnie oraz inwestorów. Uczestnicy będą mogli skorzystać z ulg i zniżek gwarantowanych przez samorządy miejskie czy też sieci kontaktów firm i funduszy będących partnerami poszczególnych Platform.

Do uczestnictwa w programie zapraszamy pomysłodawców do 35. roku życia - autorów innowacyjnych rozwiązań znajdujących zastosowanie w życiu codziennym lub praktyce gospodarczej. Kryteria wyboru pomysłów to potencjał rynkowy oraz możliwość przekształcenia pomysłów w rentowne produkty. Selekcji pomysłów dokonują eksperci - przedstawiciele biznesu - posiadający doświadczenie w ocenie innowacyjnych biznesów. Dla każdego wybranego projektu zostanie opracowany indywidualny, trwający maksymalnie 10 miesięcy program inkubacji, którego celem będzie ostateczne przygotowanie zweryfikowanego rynkowo, rentownego i skalowalnego modelu biznesowego. Po zakończeniu programu inkubacji firmy mają szansę otrzymania bezzwrotnej dotacji na wejście na rynek.

 

    Aktualności

    Autor
    Arkadiusz Wronowski
    Data dodania
    30 marca 2016