Aktualności

Wsparcie dla polskich firm z patentem na międzynarodowy...
28.04.2016

Wsparcie dla polskich firm z patentem na międzynarodowy sukces

Go_Global.pl to program NCBR, pozwalający uzyskać dofinansowanie kosztów przygotowania strategii wejścia na rynki zagraniczne oraz rozwoju i weryfikacji strategii w relacjach z potencjalnymi inwestorami i partnerami biznesowymi. Adresowany jest do... więcej
BRIdge Alfa - nabór wniosków
28.04.2016

BRIdge Alfa - nabór wniosków

NCBiR informuje o naborze wniosków do konkursu BRIdge Alfa. O dofinansowanie w ogłoszonym konkursie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które stworzą wehikuły inwestycyjne i przy finansowym wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pomogą... więcej
Szybka ścieżka - nabór wniosków
28.04.2016

Szybka ścieżka - nabór wniosków

Rozpoczyna się nowa edycja „szybkiej ścieżki” dla MŚP, jednego z flagowych działań NCBR. Nowatorska formuła służy wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych podejmowanych przez przedsiębiorców we współpracy z uczelniami i zespołami badawczymi. więcej
Czwarty polsko-izraelski konkurs na projekty B+R
25.04.2016

Czwarty polsko-izraelski konkurs na projekty B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD ogłaszają czwarty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań... więcej
Bon na patent - nabór wniosków
25.04.2016

Bon na patent - nabór wniosków

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.5 Bon na patent, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na... więcej
Konkurs o status Krajowego Klastra Kluczowego
19.04.2016

Konkurs o status Krajowego Klastra Kluczowego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Rozwoju zapraszają przedstawicieli klastrów zainteresowanych udziałem w Konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego na spotkanie informacyjne. więcej
1