Plan współpracy

Plan dalszej współpracy

z Polską Szkołą Sobotnią w Reykjaviku

 

Podczas spotkania podsumowującego efekty wizyty studyjnej została poruszona kwestia dalszej współpracy między Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz Polską Szkołą Sobotnią w Reykjaviku. Dokonano podsumowania dotychczasowej współpracy. Wśród obszarów, w których możliwa byłaby dalsza współpraca wskazano:

- diagnozę sytuacji socjo-demograficznej szkoły w sytuacji po pandemicznej;

- diagnozę uwarunkowań motywacji rodziców i nauczycieli do uczestniczenia w edukacji dzieci polonijnych w ramach szkół sobotnich;

- wsparcie w zakresie metodyki nauczania wczesnoszkolnego;

- wsparcie w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych do nauczania języka polskiego, historii, geografii i WOS;

- wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym poradnictwo dla rodziców).

 

W oparciu o dostępne zasoby zaplanowano do realizacji:

- podpisanie umowy dotyczącej patronatu Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS nad Polską Sobotnią Szkołą;

- złożenie wniosku, dotyczącego finansowania działań mających na celu przygotowanie oraz ewaluację autorskich podręczników do nauki w klasach 0-3 oraz podręczników do nauki języka polskiego i historii w klasach 4-8 (poszukiwane źródło finansowania: fundusze norweskie lub Erasmus Plus);

- podęcie działań dotyczących diagnostyki funkcjonowania szkoły polskiej po pandemii
w obszarach: motywacji nauczycieli oraz rodziców do podejmowania zmian, zdrowia psychicznego nauczycieli, rodziców i dzieci; możliwości pozyskania wsparcia środowiskowego.

  dr hab. A. Lewicka-Zelent, prof. uczelni
kierownik projektu