Pierwszy nabór w ramach Projektu „ZA PROGIEM” – wyprawy odkrywców

Uruchomienie rekrutacji do Projektu dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat z oddziałów przedszkolnych i klas I-VIII szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego

Z dniem 01 października 2018 roku uruchamiamy I nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „ZA PROGIEM” – wyprawy odkrywców.

Zgłoszeń kandydatów i kandydatek do Projektu, w sposób określony w Regulaminie, dokonują Szkoły. Wydrukowane w formie kolorowej, wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe, dostępne w zakładce „Do pobrania”, należy złożyć do przypisanego dla BLOKU miejsca prowadzenia rekrutacji, tj.: BLOK A  - Biuro Projektu (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Dom Studencki „Ikar”, ul. Czwartaków 15, pok. 3, 20-045 Lublin) , BLOK B (Siedziba Partnera Projektu – Fundacji Wschodni Klaster Innowacji, ul. Zielona 23, 23-204 Kraśnik).

Termin składania dokumentów upływa 12 października 2018 roku o godz. 15:00.

Istnieje możliwość złożenia dokumentacji drogą korespondencyjną – za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej (liczy się data wpływu do właściwego podmiotu).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 537-27-65.

Zapraszamy do udziału w naborze!

    Aktualności

    Autor
    Sebastian Janulewicz
    Data dodania
    27 września 2018