Do pobrania

 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami realizacji projektu "ZA PROGIEM" – wyprawy odkrywców:

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 

Dokumenty dla Rodziców / Opiekunów Prawnych zakwalifikowanych do udziału w Projekcie:

 

Dokumenty dla Uczniów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie:

 

UWAGA!

Szkoło! Składając dokumenty rekrutacyjne upewnij się czy kierujesz je do odpowiedniego miejsca naboru (BLOK A – Biuro Projektu, BLOK B – Partner). Więcej w zakładkach: „Rekrutacja” i „Kontakt”.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne w ramach naboru muszą być sporządzone i złożone na kolorowych wersjach wydruków.