Partnerzy

Projekt ma charakter interdyscyplinarny, przez co zaangażowane w jego realizację będą grupy naukowe z kilku Wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, jak np.:

A także przedstawiciele państwowych organizacji publicznych, z którymi Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z sukcesami współpracuje od wielu lat zarówno na płaszczyźnie dydaktycznej, jak również w zakresie badań oraz podejmowanych działań naukowych. Są to:

  

 

 

 

Osoby zainteresowane współpracą przy realizacji projektu zapraszamy do kontaktu z Centrum Promocji UMCS.