Bądź bezpieczny w sieci z UMCS

Problem cyberprzestępczości jest coraz częściej spotykany i nie ogranicza się do pojedynczej grupy społecznej. Projekt „Bądź bezpieczny w sieci z UMCS” powstał w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki - popularyzacja nauki i promocja sportu" i odpowiada na szeroko rozumiany problem bezpieczeństwa w sieci. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki,  skierowany jest w szczególności do dwóch grup wiekowych najbardziej narażonych na ataki w sieci:

  • Młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych (wiek 15-19 lat)
  • Grupy seniorów (wiek 60+)

Realizacja zagadnień powiązanych z tematyką zawartą w projekcie „Bądź bezpieczny w sieci z UMCS” ma na celu uświadamianie oraz przeciwdziałanie kolejnym negatywnym skutkom zjawiska cyberprzestępczości, poprzez wykorzystanie dotychczasowej wiedzy specjalistów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, we współpracy z partnerami projektu, tj.: Wojewódzką Komendą Policji w Lublinie oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Lublinie. 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej rozwija się pod względem popularyzacji nauki oraz osiągnięć swoich naukowców. W tym przypadku prezentowana jest popularyzacja w zakresie badań oraz wyników naukowych jednostek powiązanych z omawianą tematyką, szczególnie istotną otoczeniu społeczno-gospodarczemu w skali województwa, jak również całego kraju. Realizowane zagadnienia nawiązują do różnych dziedzin życia, by jak najlepiej zaprezentować wiele aspektów złożonego problemu cywilizacyjnego, jakim jest cyberprzestępczość. Zjawisko, którego tendencję wzrostową można zaobserwować w zakresie przestępstw mających miejsce w sieci zarówno w sektorze prywatnym, jak również biznesowym, ekonomicznym.

Ukazanie istoty oraz źródła problemu może uchronić kolejne osoby przez zagrożeniem płynącym z korzystania z  sieci, ze strony osób zajmujących się cyberprzestępczością. Projekt ma na celu uświadamianie oraz przeciwdziałanie kolejnym negatywnym skutkom tego zjawiska, poprzez wykorzystanie dotychczasowej wiedzy specjalistów pracujących nad omawianą tematyką. Popularyzacja ich badań, ukazywanie efektów i wniosków pozwoli na przedstawienie problemu z wielu perspektyw. A tym samym pozwoli na ukazanie kolejnych możliwości ochrony przed procederem, jaki jest jednym z głównych problemów obecnych czasów.

Kwota dofinansowania uzyskana z Ministerstwa Edukacji i Nauki wynosi 91 289,00 złotych.

Organizatorem projektu „Bądź bezpieczny w sieci z UMCS” jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Promocji UMCSBiuro Projektów Promocyjnych UMCS. Całość projektu zostanie zrealizowana we współpracy oraz pod patronatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Lublinie.