Opis produktu

OPIS PRODUKTU

1. Opracowanie założeń gry, analiza sytuacji problemowej

W Polsce, jak dotychczas brakuje systematycznych badań nad prokrastynacją i jest to jeden z powodów, dla których zarówno analiza zjawiska jak i podejmowanie prewencyjnych działań wymaga poświęcenia większej uwagi. Brak jest również kompleksowych narzędzi, które mogłyby być stosowane w celu przeciwdziałania prokrastynacji.

 

1.1.Założenia gry:

 1. Gra w formie elektronicznej
 2. Fabularny scenariusz, odnoszący się do sytuacji funkcjonowania wirtualnej FIRMY
 3. Zadania stawiane przed Graczem mają dwa poziomy trudności w zależności od sytuacji, której dotyczą:
 • Rekrutacja na stanowisko w FIRMIE
 • Staż w FIRMIE
 1. Czas wykonywania zadań jest ograniczony
 2. Limitowanie czasu łączy się z utratą dostępności do niektórych danych, ważnych dla zrealizowania zadań stawianych przed Graczem

1.2. Opis gry

Gra składa się z dwóch etapów.

I Etap / treningowy - zadania odnoszą się do procesu rekrutacyjnego. Wwyznaczonych terminach uczestnik powinien przystąpić do realizacji przewidzianych zadań.

II Etap / utrwalanie -  realizowane są wg analogicznych zasad, następuje zmiana scenariusza, który nie dotyczy już rekrutacji, tylko zadań dla stażysty. Zadania mają większy (niż w etapie I) stopień trudności.

Czas na wykonanie zadań będzie skracany.

Osią fabularną będzie rekrutacja (I etap) i staż (II etap) w firmie. Przez cały czas avatar gracza znajduje się w siedzibie firmy. Ma swobodę w poruszaniu się po świecie gry, może zaglądać do różnych pomieszczeń i rozmawiać z wybranymi postaciami za pomocą list dialogowych. Postaci z gry będą posiadać wiedzę na temat wymagań firmy, co do umiejętności kandydata. Gracz za każde prawidłowo wykonane zadanie dostaje punkty.

Gra stanowi podstawę programu szkoleniowego lub uzupełnienie oddziaływań edukacyjnych (kompatybilne z zasadami systemu jakości kształcenia w obszarach: wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne).

 

2. Podręcznik

Podręcznik (przewodnik)

 • Kierowany jest do nauczycieli (wykładowców, osób zajmujących się prowadzeniem szkoleń).
 • Zawiera:
  • informacje wprowadzające
  • opis gry
  • wyjaśnienie zasad wykorzystania gry jako elementu programu nauczania, szkoleń, warsztatów.
  • Podręcznik obejmie 30-50 stron.

 

3. Moduł szkoleniowy

Moduł szkoleniowy

Szkolenie będzie obejmowało:

 • zajęcia wprowadzające
 • przedstawienie zasad gry
 • uczestnictwo w grze
 • analizę wyników Graczy