Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UMCS w Lublinie jest samorządnym związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli akademickich i innych pracowników Uniwersytetu oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników Uniwersytetu.

ZNP przy UMCS jest niezależny od władz politycznych, administracyjnych, gospodarczych oraz partii politycznych. Związek posiada osobowość prawną. Najwyższym organem Związku jest Konferencja Delegatów ZNP, a w okresie między konferencjami, naczelnym organem stanowiącym jest Zarząd ZNP. Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna ZNP.