Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UMCS ma siedzibę w budynku Rektoratu UMCS, na XIV piętrze, pok. 1402, tel.: 537-51-14 lub 537-51-15

Przewodniczący Zarządu ZNP przy UMCS przyjmuje w sprawach związkowych członków i sympatyków w:

  • środy w godz. 12.00-14.00
  • czwartki w godz. 13.00 -14.00

Członkowie ZNP przy UMCS mogą zgłaszać swoje sprawy w dni powszednie w godzinach 8.00-14.00 w Biurze Związku mieszczącym się w ww. pokoju.

e-mail: znp@hektor.umcs.lublin.pl