Członkowie Zarządu

Władze Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UMCS w Lublinie na kadencję 2019-2024

Członkowie Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UMCS:


1. Henryk Kowalski - Prezes ZNP przy UMCS
2. Mariusz Ausz - W-ce Prezes
3. Antoni Hoffman -W-ce Prezes
4. Beata Romiszewska – Sekretarz Zarządu
5. Halina Drohomirecka – Członek Prezydium
6. Anna Lipska - Członek Prezydium
7. Danuta Brzyska - Członek Prezydium
8. Elżbieta Majczak - Członek Prezydium
9. Anna Grabowic - Członek Prezydium
10. Hanna Dumała – Członek Zarządu
11. Tamara Galbarczyk – Członek Zarządu
12. Elżbieta Rożen– Członek Zarządu
13. Agnieszka Marcewicz-Kuba– Członek Zarządu
14. Marta Łacek– Członek Zarządu
15. Wiesława Borowiec – Członek Zarządu
16. Helena Mędrek – Członek Zarządu
17. Teresa Kwiatkowska – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

1. Zbigniew Władek - Przewodniczący
2. Stanisław Duda
3. Bogumiła Haba
4. Krzysztof Kukuryk
5. Krystyna Wróbel-Lipa