PRZEDSIĘBIORCZE DZIECIAKI

Organizatorzy: Urząd Miasta Lublin, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

 

Główne cele projektu

1. Kształtowanie u dzieci w wieku 6-10 lat kluczowych kompetencji w zakresie wybranych cech definiujących pojęcie „przedsiębiorczości”, jako postawy umożliwiającej spełnianie własnych marzeń.
2. Inspirowanie dzieci do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji.
3. Propagowanie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości.
4. Promocja gospodarczego wizerunku Lublina.

Projekt będzie realizowany od marca do czerwca 2018 r.

Uczestnicy

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 6 – 10 lat, ich rodziców oraz nauczycieli. W edycji pilotażowej wezmą udział placówki oświatowe z terenu miasta Lublin i z okolic, które mają podpisaną umowę o współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii. W związku z ograniczoną liczbą miejsc pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń.

Tematyka spotkań

W ramach projektu „Przedsiębiorcze dzieciaki” zostanie przeprowadzonych 8 cykli bezpłatnych warsztatów dla 200 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Miasta Lublin, jak i okolic.

Każdy cykl będzie składał się z pięciu tematycznych spotkań:

  1. „Zapoznanie z Koziołkiem Biznesmenem”
  2. „Trudne pojęcie - przedsiębiorczość”
  3. „Moja pasja, talent”
  4. ,,Wizyta w firmie’’
  5. ,,Zakładamy własną firmę - eksperyment’’

Warsztaty prowadzone będą przez przeszkolonych animatorów – studentów Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Na potrzeby zajęć z dziećmi wykorzystana zostanie postać biznesowego Koziołka, który towarzyszyć będzie dzieciom przez okres realizacji projektu w danej szkole bądź przedszkolu. Efekty projektu zostaną zaprezentowane podczas spotkania podsumowującego, które odbędzie się na początku czerwca 2018 r. Wezmą w nim udział dzieci i nauczyciele biorący udział w projekcie, przedstawiciele dyrekcji placówek oświatowych, przedstawiciele Urzędu Miasta, Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz sektora gospodarczego. W trakcie spotkania każda grupa dzieci w ramach warsztatu przygotuje fragment makiety Lublina, która zostanie wyeksponowana w miejskim Ratuszu.

Projekt ma charakter pilotażowy, a jego praktycznym efektem będzie publikacja metodyczna dla nauczycieli, dotycząca problematyki przedsiębiorczości wśród dzieci. Dodatkowo na stronach internetowych UM i WPiP będą dostępne materiały dydaktyczne i wszelkie pomoce niezbędne do realizacji programu w placówkach oświatowych.


W ramach działań, dotyczących promowania kultury przedsiębiorczości zostaną również przeprowadzone dodatkowe spotkania o tematyce finansowo-ekonomicznej przez:

-Fundację Banku Millenium, która zrealizuje warsztaty w ramach projektu ,,Finansowy Elementarz’’ dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat;
-Narodowy Bank Polski, który w swoim oddziale w Lublinie zrealizuje zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat;

- Urząd Miasta Lublin i WPiP, które zrealizują warsztaty dla nauczycieli i studentów, biorących udział w projekcie przedsiebiorczedzieciaki.lublin.eu;

- Urząd Miasta, który w ramach zajęć dla studentów Pedagogiki (przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej) zaprezentuje gospodarczy wizerunek Lublina.