O Akademii

Stypendium Rozwojowe Santander | Akademia Przedsiębiorczości UMCS 2023  to nowatorski program, którego głównym celem jest kreowanie przedsiębiorczości akademickiej, ukierunkowanej na kształtowanie kompetencji, rozwój postaw i zachowań przedsiębiorczych. Projekt adresowany jest do studentek i studentów, doktorantek i doktorantów, absolwentek i absolwentów oraz pracowniczek i pracowników UMCS.


Dzięki Stypendium Rozwojowemu Santander | Akademia Przedsiębiorczości UMCS 2023 studentki, studenci oraz doktorantki i doktoranci ze wszystkich Wydziałów oraz pracowniczki, pracownicy, absolwentki  i absolwenci naszego Uniwersytetu mają możliwość:

  • zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości,
  • rozwinięcia kompetencji niezbędnych w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy,
  • poznania własnego potencjału osobistego oraz możliwości jego rozwoju,
  • rozwoju kompetencji miękkich, w tym szeroko pojętych kompetencji przywódczych, komunikacyjnych i innych,
  • zbudowania sieci przydatnych kontaktów biznesowych,


Stypendium Rozwojowe Santander | Akademia Przedsiębiorczości UMCS 2023 jest realizowane we współpracy z Santander Universidades.

related

Możesz się też zapisać korzystając z poniższego kodu QR:

related