O Akademii

Akademia Przedsiębiorczości UMCS to nowatorski program kreowania przedsiębiorczości akademickiej, ukierunkowany na kształtowanie kompetencji, rozwój postaw i zachowań przedsiębiorczych. Projekt adresowany jest do studentek i studentów, doktorantek i doktorantów, absolwentek i absolwentów oraz pracowniczek i pracowników UMCS.

Celem projektu jest wykształcenie profesjonalistek i profesjonalistów gotowych do realizacji swoich pomysłów biznesowych oraz przygotowane do pełnienia roli liderek i liderów w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach.

Dzięki Akademii Przedsiębiorczości studentki, studenci oraz doktorantki i doktoranci ze wszystkich Wydziałów oraz pracowniczki, pracownicy, absolwentki  i absolwenci naszego Uniwersytetu mają możliwość:

  • zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości,
  • rozwinięcia kompetencji niezbędnych w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy,
  • poznania własnego potencjału osobistego oraz możliwości jego rozwoju,
  • rozwoju kompetencji miękkich, w tym szeroko pojętych kompetencji przywódczych,
  • skorzystania z interaktywnych narzędzi wspierających rozwój umiejętności menadżerskich,
  • zbudowania sieci przydatnych kontaktów biznesowych,
  • udziału w interdyscyplinarnych projektach biznesowych.

W ramach Akademii Przedsiębiorczości UMCS Uniwersytet współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a w szczególności z instytucjami i organizacjami oferującym wsparcie dla osób planujących założyć swój biznes. 

related