O Akademii

Akademia Przedsiębiorczości UMCS-Santander Universidades 2022 to nowatorski program, którego głównym celem jest kreowanie przedsiębiorczości akademickiej, ukierunkowanej na kształtowanie kompetencji, rozwój postaw i zachowań przedsiębiorczych. Projekt adresowany jest do studentek i studentów, doktorantek i doktorantów, absolwentek i absolwentów oraz pracowniczek i pracowników UMCS.


Dzięki Akademii Przedsiębiorczości studentki, studenci oraz doktorantki i doktoranci ze wszystkich Wydziałów oraz pracowniczki, pracownicy, absolwentki  i absolwenci naszego Uniwersytetu mają możliwość:

  • zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości,
  • rozwinięcia kompetencji niezbędnych w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy,
  • poznania własnego potencjału osobistego oraz możliwości jego rozwoju,
  • rozwoju kompetencji miękkich, w tym szeroko pojętych kompetencji przywódczych, komunikacyjnych i innych,
  • zbudowania sieci przydatnych kontaktów biznesowych,


Akademia Przedsiębiorczości UMCS jest realizowana we współpracy z Santander Universidades.

related