O Akademii

Akademia Przedsiębiorczości UMCS to nowatorski program kreowania przedsiębiorczości akademickiej, ukierunkowany na kształtowanie kompetencji, rozwój postaw i zachowań przedsiębiorczych. Projekt adresowany jest do studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników UMCS.

Celem projektu jest wykształcenie profesjonalistów gotowych do realizacji swoich pomysłów biznesowych oraz przygotowane do pełnienia roli liderów w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach.

Dzięki Akademii Przedsiębiorczości studenci i doktoranci ze wszystkich Wydziałów oraz pracownicy i absolwenci naszego Uniwersytetu będą mieli możliwość:

  • zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości,
  • rozwinięcia kompetencji niezbędnych w kluczowych obszarach funkcjonowania własnej firmy: począwszy od tworzenia i testowania pomysłu, kreowania modelu biznesowego, uzyskiwania dofinansowania, pozyskiwania pierwszych klientów, tworzenia strategii marketingowej po zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji, 
  • poznania własnego potencjału osobistego oraz możliwości jego rozwoju,
  • rozwoju kompetencji miękkich, w tym szeroko pojętych kompetencji przywódczych,
  • skorzystania z interaktywnych narzędzi wspierających rozwój umiejętności menadżerskich,
  • zbudowania sieci przydatnych kontaktów biznesowych,
  • poznania lubelskiego ekosystemu statrupowego,
  • udziału w interdyscyplinarnych projektach biznesowych.

 W ramach Akademii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla uczestników dostępne są:

W ramach Akademii Przedsiębiorczości UMCS Uniwersytet współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a w szczególności z instytucjami i organizacjami oferującym wsparcie dla osób planujących założyć swój biznes. 

Poznaj ekspertów Akademii Przedsiębiorczości UMCS