Akademicki Kwadrans Przedsiębiorczości

Co to jest start-up? Czy można zaplanować sukces, zająć się biznesem podczas studiów i czy naprawdę „pieniądz rodzi pieniądz"? Jak inwestować, zarabiać na swoim koncie bankowym i zarządzać własnym budżetem - słowem: jak nie stracić, ale zyskać? Na te i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedzi w programie pt. „Akademicki Kwadrans Przedsiębiorczości", którego gośćmi będą wybitni teoretycy i praktycy z zakresu ekonomii oraz zarządzania.

Akademicki Kwadrans Przedsiębiorczości to nowy program, realizowany współnie przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS, Telewizję Akademicką TV UMCS oraz Akademickie Radio Centrum. Co tydzień publikować będziemy jeden wywiad.

 

Akademicki Kwadrans Przedsiębiorczości - odc.1

 

W dzisiejszym odcinku Akademickiego Kwadransa Przedsiębiorczości Jacek Paprota, Dyrektor generalny Lubelskiej Fundacji Rozwoju opowiada o koordynowanym przez sobie projekcie pt. „Mikro innowacje - makro korzyści”. Projekt poświęcony był wypracowaniu najlepszej innowacji społecznej w obszarze przejścia z systemu edukacji na rynek pracy. Jakie narzędzia uzyskały największe poparcie? Do jakiej kategorii odbiorców są one skierowane oraz jaki rodzaj wsparcia można uzyskać? To główne tematy rozmowy.

Jaką siłę ma wiedza? Kto najlepiej sprawdza się na rynku start-upów? Czym jest strategia marketingowa oraz dlaczego tak ważny jest wybór odpowiedniego modelu biznesowego? O tym w kolejnym odcinku Akademickiego Kwadransa Przedsiębiorczości opowie Jacek Lipski. To niezależny konsultant specjalizujący się w przeprowadzaniu audytów marketingowych, projektowaniu strategii marketingowych i internacjonalizacyjnych oraz prowadzeniu szkoleń. Realizator licznych projektów doradczych. Trener i konsultant projektów startupowych.

Zapraszamy na kolejny odcinek programu z cyklu „Akademicki Kwadrans Przedsiębiorczości”, który poświęcony jest tym razem zagadnieniom, związanym z rekrutacją na studia. Jak wygląda cały proces i jaki jest kalendarz tegorocznej rekrutacji na UMCS, jak zakłada się konto kandydata w systemie IRK i na ile kierunków można się zarejestrować - między innymi o tym opowie Anna Tymiec z Biura Rekrutacji UMCS.

Zapraszamy na kolejny odcinek Akademickiego Kwadransa Przedsiębiorczości. Kompetencje psychospołeczne: czym są, jak je rozwijać i dlaczego są niezbędne na współczesnym rynku pracy – to główne tematy, o których dr Izabela Łucjan rozmawia z dr Barbarą Smoczyńską, trenerką umiejętności psychospołecznych i coachem, wieloletnim pracownikiem UMCS.

Gośćmi „Akademickiego Kwadransa Przedsiębiorczości” są: Paulina Molenda i Izabela Litera z Placówki Santander Universidades, zlokalizowanej w budynku Biblioteki Głównej UMCS. Rozmowa poświęcona jest działalności Placówki oraz idei, która przyświeca realizacji podstawowych celów Santander Universidades - czyli wspierania kultury przedsiębiorczości i innowacyjności w środowisku akademickim, umiędzynarodowienia społeczności uniwersyteckiej poprzez różnego rodzaju programy stypendialne i projekty realizowane między władzami uczelni z różnych krajów oraz aktywnego zaangażowania w wydarzenia organizacji studenckich.

Jak łączyć pasję z biznesem? Na to pytanie w dzisiejszym Akademickim Kwadransie Przedsiębiorczości odpowie Przemysław Kozioł z Lubelskiej Fundacji Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej. Rozmowa stanowi również zaproszenie na konferencję poświęconą pasji. Odbędzie się ona w najbliższy piątek, 12 kwietnia br. w auli Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS (przy Placu Marii Curie-Skłodowskiej 4). Serdecznie zapraszamy do wysłuchania rozmowy oraz do udziału w konferencji!

Gościem 24. odcinka „Akademickiego Kwadransa Przedsiębiorczości” jest Mirosława Malesa - Kierownik Referatu Promocji Usług Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. Tematem rozmowy są Targi Pracy, które odbędą się 10 kwietnia br. Tegoroczne, szesnaste już z kolei spotkanie pracodawców i osób poszukujących pracy, stażu oraz praktyk odbędzie się w siedzibie Targów Lublin. Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Gościem najnowszego, 23. odcinka „Akademickiego Kwadransa Przedsiębiorczości” jest dr Jolanta Rodzoś - Przewodnicząca Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia UMCS oraz Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Rozmowa poświęcona jest zagadnieniom związanym z obowiązującą Ustawą o Szkolnictwie Wyższym oraz korzyściom płynącym ze studiowania na kierunkach o profilu praktycznym i ogólnoakademickim.

W kolejnym odcinku „Akademickiego Kwadransa Przedsiębiorczości” dr Izabela Łucjan gości Grzegorza Olifirowicza, eksperta do spraw grywalizacji, czyli wykorzystania elementów gier w biznesie.

Autor książki „Gamifikacja – 100 sposobów gamifikacji Twojego biznesu”. Prowadzi działalność konsultacyjną dla przedsiębiorców, pomagając im usprawnić ich projekty. Zasiada w zarządzie Fundacji TEAM Teatrikon. Blogger, trener umiejętności miękkich (zwłaszcza komunikacji), absolwent anglistyki, członek honorowy Europejskiego Forum Studentów AEGEE-Lublin.

W kolejnym odcinku „Akademickiego Kwadransa Przedsiębiorczości” dr Izabela Łucjan gości Katarzynę Skałecką reprezentującą Biuro Rzecznika Prasowego UMCS. Przedmiotem spotkania jest oferta dydaktyczna UMCS w roku akademickim 2019/2020, a także program Drzwi Otwartych, które odbędą się 22 marca 2019.

W dwudziestym już odcinku Akademickiego Kwadransa Przedsiębiorczości gościem dr Izabeli Łucjan jest Grzegorz Gach - specjalista ds. badań i analiz regionalnego rynku pracy, w tym losów absolwentów i analiz branżowych, zatrudniony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie w Wydziale Badań i Analiz. W ciągu ostatniej dekady członek kilkunastu zespołów projektowych, m.in. projektu Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy.

W dziewiętnastym już odcinku Akademickiego Kwadransa Przedsiębiorczości gościem dr Izabeli Łucjan jest Elżbieta Fijołek, właścicielka Giełdy Eventów – agencji eventowej, która od 5 lat organizuje wydarzenia biznesowe dla klientów. Świadczy usługi dla biznesu H2H - Human to Human. Organizuje imprezy i spotkania środowiska biznesowego. Założycielka Klubu Odpowiedzialnego Biznesu. Od 6 lat trener z zakresu organizacji eventów i public relations.

Elżbieta Fijołek w ramach działalności firmy współorganizowała ponad 160 eventów. Z zawodu jest ekonomistką i finansistką, ukończyła także zarządzanie na UMCS ze specjalizacją marketingową oraz finanse i rachunkowość. Na studiach była aktywnym członkiem organizacji lokalnych i ogólnopolskiej (Członek Honorowy Forum Młodych Lewiatan). Laureatka kilku nagród, w tym: Lubelskiego Orła Biznesu 2015 (kategoria: mikroprzedsiębiorstwo), Medalu Pamiątkowego Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Tytułu Honorowego Firmy Pozytywnie Zakręconej.

Prezentujemy kolejny odcinek Akademickiego Kwadransa Przedsiębiorczości. Gościem dr Izabeli Łucjan jest Mikołaj Kosyra - Project Portfolio Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami tworzonymi dla całego przekroju branż i inicjatyw. Programista z doświadczeniem dydaktycznym. Entuzjasta tzw. zwinnych podejść do zarządzania projektami.

W kolejnym odcinku Akademickiego Kwadransa Przedsiębiorczości gośćmi dr Izabeli Łucjan są: dr hab. Radosław Mącik, prof. nadzw. UMCS oraz mgr Olga Smalej, współautorzy zaprezentowanego 11 grudnia 2018 roku raportu „Analiza Stanu Przemysłów Kreatywnych w Lublinie” oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu Badań Marketingowych Wydziału Ekonomicznego UMCS - prof. Radosław Mącik jest Prodziekanem Wydziału ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej oraz Kierownikiem tego Zakładu.

Gościem dr Izabeli Łucjan jest dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Pełnomocnik Prezydenta Lublina ds. Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Prezes zarządu Fundacji „Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa”, ekspert w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zarządzania strategicznego, w tym strategii miast. Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Strategii Konkurencji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej.

Gościem dr Izabeli Łucjan jest Aleksandra Gospodarek, psycholog, coach kariery, trener umiejętności miękkich. Dyrektor lubelskiego oddziału Izby Coachingu. Prowadzi szkolenia na temat rozwoju osobistego i zawodowego. Pasjonatka odkrywania osobistego potencjału, a także budowania tego, co pomaga żyć w zgodzie ze sobą. Pracuje zarówno indywidualnie, jak i grupowo z osobami szukającymi swojego miejsca na rynku pracy. Wspiera firmy z branży IT w zakresie podnoszenia efektywności zarządzania zespołem i doskonalenia umiejętności komunikacyjnych.

Pierwszy w nowym roku Akademicki Kwadrans Przedsiębiorczości dotyczy m.in. sytuacji ludzi młodych na europejskim rynku pracy, a także możliwości związanych z obecnymi ofertami staży i praktyk dla studentów oraz absolwentów uczelni.

Gościem dr Izabeli Łucjan jest Krzysztof Hetman, absolwent Wydziału Politologii UMCS, samorządowiec, były dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. W latach 2007-2010 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, następnie do 2014 r. Marszałek Województwa Lubelskiego. Obecnie - poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji ds. Rozwoju Regionalnego, Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa żywności. Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie.

W kolejnym odcinku Akademickiego Kwadransa Przedsiębiorczości gościem dr Izabeli Łucjan jest prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski - profesor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Przez wiele lat związany z Instytutem Badań Edukacyjnych, członek Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz redakcji kwartalnika „Edukacja". Autor licznych publikacji, w tym najnowszego raportu: „Szkoła dla życia. Kto zapłaci za nasze emerytury?".

Zapraszamy do obejrzenia 12 odcinka programu z cyklu: Akademicki Kwadrans Przedsiębiorczości. Gościem dr Izabeli Łucjan jest Dorota Fiett - biolog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od ćwierć wieku uczy ona w I SLO „Bednarska", gdzie przez kilka lat była też wicedyrektorem i przez rok dyrektorem. Jest egzaminatorem maturalnym, zasiadała w Komitecie Głównym Olimpiady Biologicznej. Organizatorka różnorakich zajęć terenowych w szkolnych gajówkach. Przez wiele lat harcerka i instruktorka. Miłośniczka nauki języków obcych, gotowania, jogi, nart, ogrodu i bycia w lesie.

Zapraszamy na kolejny odcinek programu z cyklu „Akademicki Kwadrans Przedsiębiorczości”. Gościem dr Izabeli Łucjan jest Honorata Kępowicz-Olszówka, Kierownik referatu ds. wspierania przedsiębiorczości i relacji z biznesem Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.

Gościem dr Izabeli Łucjan jest Agnieszka Gąsior Mazur, prezes Lubelskiego Klubu Biznesu, absolwentka pedagogiki na Wydziale Społecznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zdaniem pani prezes - „w biznesie najważniejsze jest zaufanie i wiarygodność. To dwie wartości, które są ze sobą ściśle powiązane. Trzeba wiedzieć, jak robić interesy i z kim zrobić interesy. Biznes to system naczyń połączonych". Pasjonatka podróży, wspinaczki górskiej oraz sztuki, psychologii i tańca.

Gościem dr Izabeli Łucjan jest tym razem Wiktoria Herun z Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin - ekspert ds. studentów zagranicznych oraz umiędzynarodowienia, współpracy z uczelniami i sektorem NGO.

Gościem dr Izabeli Łucjan jest dr Sławomir Dziaduch, kierownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych - regionalnego centrum statystycznej wiedzy informacyjnej, analitycznej oraz metodycznej. LOBP odpowiedzialny jest za opracowywanie analiz, publikacji oraz zbiorczych informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej i środowiskowej Lubelszczyzny, prowadzenie regionalnych badań statystycznych i udostępnianie ich wyników, w tym prowadzenie bazy wiedzy statystycznej o regionie oraz promocję statystyki publicznej.

Gościem dr Izabeli Łucjan jest tym razem dr hab. Rafał Ohme, ekspert w dziedzinie emocji. Światowy pionier w obszarze neuronauki konsumenckiej. Od 20 lat prowadzi badania i konsultacje na temat emocji w komunikacji i zarządzaniu. Profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Laureat Nagrody Prezydenta RP, Premiera RP, Fundacji Nauki Polskiej, Stypendium Fulbrighta, Członek Honorowy Executive Club. Finalista konkursu EY - Przedsiębiorca Roku 2015.

Tym razem gościem dr Izabeli Łucjan jest Jarek Duda - MBA, profesjonalny konsultant biznesowy w zakresie rozwoju, Interim Manager, doradca zarządów firm i właścicieli.

W pierwszym po wakacjach programie gościem dr Izabeli Łucjan jest dr Bartłomiej Twarowski, adiunkt w Zakładzie Zarządzania na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Od listopada 2017 roku pełni funkcję Uniwersyteckiego Konsultanta ds. Przedsiębiorczości. Ekspert ds. przedsiębiorczości oraz finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Gościem dr Izabeli Łucjan jest dr Ilona Skibińska-Fabrowska, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Lublinie oraz adiunkt Laboratorium Praktyki Biznesu na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Miłośniczka czeskiej literatury i długich, górskich wędrówek. W rozmowie (ostatniej przed wakacjami) opowiada m.in. o spotkaniach edukacyjnych z uczniami i studentami, o tym, że ekonomia nie jest nudna i dlaczego warto podnosić swoją świadomość ekonomiczną.

Cościem dr Izabeli Łucjan jest tym razem Tomasz Małecki, prezes Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego, instytucji działającej na styku biznesu i nauki, wspomagającej początkujących przedsiębiorców w uruchomieniu i prowadzeniu własnej działalności oraz transferze technologii. Ekspert do spraw start-upów. Zapraszamy!

Gościem dr Izabeli Łucjan jest Izabela Krawczyk–Rudzińska, trener kompetencji miękkich z 25-letnim doświadczeniem. Współtwórczyni metody Generatywnego Coachingu Strukturalnego oraz Integracji Wieloaspektowego Ja – całościowego procesu przywracania równowagi wewnętrznej i efektywnego działania w świecie. Główna oś jej pracy jako coacha to zwiększanie możliwości uczenia się i wykorzystania osobistego potencjału do zmiany. Prowadzi Potential Assessment oraz Development Assessment dla międzynarodowych organizacji biznesowych, wspierając je w badaniu potencjału oraz planowaniu rozwoju osób na najwyższych stanowiskach w HR w krajach europejskich.

Pierwszym gościem dr Izabeli Łucjan jest dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. nadzw. UMCS - Dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS oraz Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych Zarządzania.