Profesor Andrzej Przegaliński z Instytutu Historii dla magazynu "Afisz"

Antropocentryczne podejście do dziejów... stawianie człowieka w sytuacji pewnych początków, zderzania się z rzeczywistością..." - oto słowa, które wybrzmiały podczas rozmowy dr. hab. Andrzeja Przegalińskiego, prof. UMCS z Panią Ewą Hadrian w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie...

Pan dr hab. Andrzej Przegaliński, prof. UMCS z Katedry Historii XVI-XIX w. i Europy Wschodniej gościł w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Została wówczas nagrana rozmowa Pana Profesora z Panią Ewą Hadrian z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie dla magazynu kulturalnego „Afisz” emitowanego w TVP3 Lublin od 2000 r.

 

Okazją do spotkania oraz refleksji nad przeszłością miasta była najnowsza książka Pana Profesora pt. "Zanim do Lublina zawitał wielkiprzemysł. Zarys dziejów gospodarczych miasta w epoce międzypowstaniowej (1831-1863)", Lublin 2022.

 Program został wyemitowany w TVP3 Lublin dn. 29 stycznia br.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z interesującą rozmową (część dotycząca Prof. A. Przegalińskiego od 15:40 minuty materiału wideo).

źródło: Wydział Historii i Arecheologii UMCS

    Nauki humanistyczne i sztuka

    Data dodania
    6 lutego 2023