"Czy historia potrzebuje teorii...?

CZY HISTORIA POTRZEBUJE TEORII? - YouTube

***
Jak współcześnie rozumieć i praktykować historię?
Czym jest metodologia historii i co jest jej przedmiotem badania?
Czy istnieje jedna metodologia historii czy jest ich wiele?
Czy można uprawiać naukę historyczną bez naukowej metodologii?
Po co historykom metodologia?
Dlaczego metodologia jest niezbędna w naukowej refleksji i pracy badawczej historyka?
 
W dyskusji udział wzięli:
Prof. Ewa Domańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Prof. Jan Pomorski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. Barbara Klich Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Hubert Łaszkiewicz, Uniwersytet Warszawski
 
Debata odbyła się 26 stycznia 2023 r. o godz. 17.30 w Sali Czarnej Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN,
ul. Grodzka 21 w Lublinie.
 
Organizatorami byli:
Katedra Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii UMCS
Centrum Badawczo-Rozwojowe E-Humanistyka UMCS
Wydział Historii i Archeologii UMCS
Towarzystwo Historiograficzne
Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN
 
Realizacja wideo i podcastu: dr hab. Piotr Witek, prof. UMCS
Patronat medialny: portal ohistorie.eu
 
źródło: Wydział Historii i Archeologii UMCS

    Nauki humanistyczne i sztuka

    Data dodania
    7 lutego 2023