Międzynarodowe spotkania projektowe

  1. 16.06.2021 (11.00-12.30; MS Teams )- Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym - spotkanie organizacyjne
  2. 30.06.2021 (10.00-12.30; MS Teams ) - Międzynarodowe spotkanie projektowe nr 1 - Kształcenie włączające bez granic
  3. 20.07.2021 (10.00-12.00; MS Teams) - Międzynarodowe spotkanie projektowe nr 2 - Potencjał cyfrowy i kadrowy - poza granicami