Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii mentorami dla nauczycieli akademickich w ramach projektu „Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym” są:

  1. Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. uczelni, Prodziekan ds. Jakości kształcenia
  2. Dr Dorota Chimicz
  3. Dr hab. Krzysztof Stachyra
  4. Dr Małgorzata Gulip
  5. Mgr Marlena Stradomska
  6. Dr Alicja Lisiecka