List otwarty Sekretariatu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do Premiera Mateusza Morawieckiego

Warszawa, 01 listopada 2020 roku

Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Premier Rządu RP

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Premierze,

Sekretariat Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego z głębokim oburzeniem i zaniepokojeniem przyjął wypowiedź Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka sugerującą, że uczelnie, których studenci uczestniczyli w demonstracjach będą pozbawione państwowych środków na inwestycje i projekty naukowe. Uważamy, tę wypowiedź nie tylko za oburzającą, ale i budzącą głębokie zaniepokojenie w środowisku akademickim, gdyż pada z ust osoby, która pełni funkcję ministra rządu RP.

Panie Premierze,

prosimy o wyjaśnienie Panu Ministrowi, że środki finansowe przeznaczane przez władze RP na szkolnictwo wyższe i naukę nie są prywatnymi funduszami ministra, lecz wkładem wszystkich podatników i powinny być przyznawane przez ministerstwo i agendy państwowe zgodnie z przyjętymi kryteriami merytorycznymi. Przekaz, że pieniądze polskiego podatnika mają służyć tylko tym, którzy znajdują uznanie w oczach rządzących, wzbudza zaniepokojenie, że jest to powrót do czasów, kiedy władze akademickie i same uczelnie były poddawane presji ideologicznej jedynie słusznej partii.

W związku z tymi, publicznie wygłoszonymi słowami Pana Ministra Przemysława Czarnka, Sekretariat RSzWiN ZNP zadaje następujące pytania:
1. Czy następuje zmiana dotychczasowej polityki Rządu, wypracowana w konsensusie ze środowiskiem akademickim przez Wicepremiera Jarosława Gowina, czy zagwarantowana ustawowo autonomia uczelni zostanie przez obecne władze ograniczona?
2. Czy nastąpią zmiany w zasadach podziału środków finansowych przeznaczanych na szkolnictwo wyższe i naukę, i będą uwzględniane inne kryteria niż merytoryczne, przy podziale tych środków pomiędzy poszczególne uczelnie?
3. Czy ustawowy nadzór Ministra Edukacji i Nauki nad polskimi uczelniami będzie także dotyczył kwestii ideologicznych reprezentowanych przez obóz rządzący?

Prosimy Pana Premiera o wyjaśnienia w tej kwestii i odpowiedź na zadane przez nas pytania.

W imieniu Sekretariatu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP
Janusz Szczerba
Prezes RSzWiN ZNP

    Aktualności

    Autor
    Marta Łacek
    Data dodania
    2 listopada 2020