Kserokopie listów Marii Curie-Skłodowskiej

17.02.2017

Kserokopie pochodzą z archiwum Deutsches Museum w Monachium. List przewodni Marii Curie-Skłodowskiej do Oskara von Millera z Deutsches Museum w Monachium, 10.02.1907 r. Opis aparatury i proces przemian promieniowania silnie radioaktywnych substancji. Pomiar promieniowania silnie radioaktywnych substancji.