Koordynator i kierownicy projektu

Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii za kierowanie projektem „Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym” odpowiadają:

  1. Mgr Dorota Chiluta - koordynator projektu
  2. Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. uczelni – kierownik merytoryczny ds. programów i materiałów szkoleniowych
  3. Dr Dorota Chimicz - kierownik merytoryczny ds. otwartych cyfrowych zasobów edukacyjnych
  4. Dr Alicja Lisiecka - kierownik merytoryczny ds. materiałów audiowizualnych