Adres Redakcji Zeszytów Cyrylo-Metodiańskich:


Instytut Neofilologii, Wydział Humanistyczny, UMCS w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, pok. 428 (nowa Humanistyka)
20-031 Lublin
tel. 0048-81-537-26-52
E-mail: petar.sotirov@umcs.pl; rikev@umcs.pl
journals.umcs.pl/zcm