Numer bieżący

 nr 9/2020

 

 

 

Georgi Minczew. Чуждото богомилство? Историософските колебания на Петър Мутафчиев ... 7-26

 Irina Genova. The AICA Congress in Poland in 1960: “The International Character of Contemporary Art“. Ideological Discrepancies and Misunderstandings – a View from Bulgaria ... 27-35

 Margreta Grigorova. Polskie doświadczenie historyczne a słowiańska perspektywa literacka Europy Środkowo-Wschodniej (Czesław Miłosz, Milan Kundera, Danilo Kiš) ... 36-57

 Sylwia Siedlecka. Tłumacz: uważny czytelnik i pośrednik. Literatura bułgarska w najnowszych przekładach Wojciecha Gałązki ... 58-68

 Adriana Kovacheva. Zatrzymane w kadrze historii. Reportaże Sylwii Siedleckiej o Bułgarii ... 69-79

 Joanna Mleczko. Element chtoniczny w bułgarskiej obrzędowości cyklu wiosennego ... 80-96

 Darya Voyvodich. O обичном коњу у српским народним приповеткама ... 97-121

 Mariola Walczak-Mikołajczakowa. Włoski misjonarz-leksykograf w dziewiętnastowiecznej Bułgarii ... 122-127

 Robert Bońkowski. Germańskie zapożyczenia morfemowe w bośniackiej leksyce sportowej ... 128-139

 Agnieszka Goral. Osobowe nomina agentis na Białostocczyźnie w badaniach profesora Michała Sajewicza ... 140-152

 

RECENZJE. PRZEGLĄDY. SPRAWOZDANIA / REVIEWS. NOTICES. REPORTS

Grażyna Szwat-Gyłybowa. O świecie zanurzonym w modalności [Siedlecka, Sylwia. Złote piachy. Wołowiec: Czarne, 2019.] ... 154-158

Petar Sotirov. Oryginalne podejście do badania bułgarskiego obrzędu weselnego [Mleczko, Joanna. Tradycyjny bułgarski obrzęd weselny. Studium etnolingwistyczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.] ... 159-165

Petar Sotirov. Dogłębnie i ciekawie o nowych bułgarskich feminatywach [Сумрова, Ванина. Новите феминални названия в българския език. София: БАН – Проф. Марин Дринов, 2018.] ... 166-171

Bilyana Todorova. Едно ново изследване върху съвременната българска реч [Сталянова, Надежда. Речта в съвременното българско общество. София: Парадигма, 2020.] ... 172-174

Elena Krejčová. Nová učebnice srbštiny [Стефчева, Росица. Српски jезик B1/B2. София: УИ Св. Климент Охридски, 2019.] ... 175-177

Margarita Rumenova. Specializovaný překlad – výzvy a perspektivy [Крейчова, Елена. Преводът и неговите предизвикателства. София: Парадигма, 2020.] ... 178-179

 

NOTY O AUTORACH / NOTES ON THE AUTHORS ...180-182

Załączniki