Dziekan

prof. dr hab. Janusz Kirenko

Prodziekan ds. kształcenia

dr Agnieszka Bochniarz

Prodziekan ds. naukowych i współpracy międzynarodowej

dr hab. Anna Dudak

Prodziekan ds. studenckich

dr Małgorzata Kuśpit

Kierownik dziekanatu

mgr Mariola Granda

Wydziałowy Koordynator Procesu Bolońskiego

dr Teresa Zubrzycka – Maciąg

Pełnomocnicy Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej

Koordynator ds. Praktyk Studenckich

dr Joanna Wierzejska