Koordynator ze strony UMCS (współpraca z placówkami oświatowymi):

dr Małgorzata Chojak

e-mail: chojak.m@poczta.umcs.lublin.pl

 

Koordynator ze strony Urzędu Miasta (współpraca z firmami):

mgr Monika Król

e-mail: monika.krol@lublin.eu