Konkurs POWER pn. „Projektowanie uniwersalne” - zgłoszenia do 06.11.2019 r.

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego UMCS zaprasza do zapoznania się z informacjami o konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19 pt. „Projektowanie Uniwersalne”.

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    22 października 2019