Konkurs „Mobilność Plus” dla młodych naukowców

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o V edycji konkursu „Mobilność Plus”, którego celem jest umożliwienie młodym naukowcom udziału w badaniach w renomowanych zagranicznych ośrodkach, pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie.

Do obszarów, które obejmuje „Mobilność Plus” należą: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe, techniczne oraz nauki o życiu. Według zastosowanej w konkursie definicji, młody naukowiec to osoba do 35. roku życia, w tym również doktorant.

Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy.

W ramach programu finansowane są: pobyt uczestnika w zagranicznym ośrodku naukowym, pobyt za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich uczestników programu. Wniosek składa kierownik jednostki naukowej.

Więcej informacji znajduje się w ogłoszeniu konkursowym.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.pl; magdalena.pokrzycka@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    4 stycznia 2017