Konkurs fotograficzny ,,Nadać nową historię - ocalić od zapomnienia"

Drodzy Studenci! ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM !

Władze Dziekańskie Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Rada Wydziałowa Samorządu Studentów zapraszają do udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM pt. ,,Nadać nową historię - uchronić od zapomnienia”.

Konkurs skierowany jest do wszystkich studentów UMCS, jego celem jest zachowanie na fotografiach wyglądu „starych”  budynków Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz życia studenckiego w historycznych obiektach Instytutu Pedagogiki (ul. Narutowicza 12) i/lub Instytutu Psychologii (Plac Litewski 5).

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia, po jednym z każdej kategorii (autorskie zdjęcia archiwalne, społeczność akademicka, budownictwo). Szczegółowe wytyczne znajdują się w regulaminie konkursu.

Fotografie  (prace konkursowe)  należy zamieszczać w formie elektronicznej na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=16989
(szczegóły w Regulaminie) wraz z formularzem zgłoszeniowym, który stanowi Załącznik nr 1

Na Wasze prace czekamy do 5 grudnia 2021 r.

Prace zostaną ocenione przez powołane jury, ogłoszenie wyników nastąpi 20.12.2021 r.

Zapraszamy

Rada Wydziałowa Samorządu Studentów
Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

Regulamin konkursu, (załącznik 1 - zgłoszenie)

Załączniki