Prof. Leonor Irarrazaval - panel ekspercki i wykład

 • Grupa docelowa
  studenci, pracownicy
 • Organizator
  Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Zespół Wiedza Ekspercka i Procesy Decyzyjne WFiS UMCS oraz Przyjazny Uniwersytet 5
 • Miejsce
  Sala Rady Wydziału FiS - godz. 16:00, Aula WFiS - godz. 18:00

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS serdecznie zaprasza na spotkanie z prof. Leonor Irarrazaval (Heidelberg University), organizowane przez Zespół Wiedza Ekspercka i Procesy Decyzyjne WFiS UMCS oraz Przyjazny Uniwersytet 5.

 • Panel eksperckijęzyku angielskim: Empatia, teorie poznania społecznego i klasyczna fenomenologia  [Empathy, Theories of Social Cognition, and Classical Phenomenology]

Czas i miejsce wydarzenia: 15 października 2019 r., godzina 16:00, sala obrad Rady Wydziału FiS UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4). Spotkanie poprowadzi dr hab. Andrzej Kapusta oraz mgr Grzegorz Michalik.

Podczas spotkania eksperckiego prof. Leonor Irarrazaval (Heidelberg University) zaprezentuje temat: Wiedza ekspercka fenomenologów i psycho-ekspertów.


 • Wykład otwarty prof. Leonor Irarrazaval (w języku angielskim, tłumaczony na język polski): Podatność na zranienie i zdrowie psychiczne [Vulnerability and Mental Health]

Czas i miejsce wydarzenia: 15 października 2019 r. w godzinach 18:00-19:30, Aula Wydziału Filozofii i Socjologii (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4). Wykład odbędzie się w ramach projektu Przyjazny Uniwersytet 5.


Prof. Leonor Irarrazaval jest badaczką z Chile, prowadzącą aktualnie interdyscyplinarne badania w obszarze fenomenologii, nauk o poznaniu i praktyki klinicznej (psychoterapia/psychiatria) na Uniwersytecie w Heidelbergu Niemcy). Więcej informacji na stronie:

www.leonorirarrazaval.wordpress.com/bio/

Patronat:

Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne

Partnerem wydarzenia jest Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych.

  Data dodania
  2 października 2019