Kultura ma znaczenie vol.1 - Kultura współczesna: teorie i praktyki

 • Organizator
  Wydział Filozofii i Socjologii: Zakład Socjologii Kultury i Wychowania oraz Zakład Antropologii Kulturowej, Wydział Politologii: Zakład Filozofii i Socjologii Polityki
 • Miejsce
  Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską Konferencję naukową: Kultura ma znaczenie vol.1 - Kultura współczesna: teorie i praktyki, która odbędzie się w dniach 20-22 listopada 2018, na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie.

Temat konferencji

Mówi się dziś o kulturze, że jest to pojęcie kłopotliwe, a nawet „mocno skompromitowane”, które popadło w niełaskę badaczy. A mimo to wydaje się, że nigdy dotąd wiedza o kształcie i dynamice kultury i zrozumienie jej mechanizmów nie były równie potrzebne, co dzisiaj. Można powiedzieć, za Zygmuntem Baumanem, że odczuwamy dziś ogromne „zapotrzebowanie” na kulturę. Oczywiście nikt już nie poszukuje prawdy uniwersalnej na jej temat, nikt też nie podejmuje prób sformułowania jej ostatecznej definicji, ponieważ wyzbyliśmy się złudnej nadziei, że takie działania zakończą się powodzeniem. W przypadku kultury mamy dziś do czynienia z procesem „rozplenienia się sensów”. Wiąże się to z coraz bardziej różnicującym się pojęciem kultury. Kultura to pojęcie nieustannie „zapylane” (inspirowane ale i rozmywane) przez różne dziedziny i formy życia społecznego czy też przez odmienne „tradycje” naukowe. Kultura to forma praxis, czyli to, co ludzie myślą, czynią, i to, jak organizują sens życia , i jako takie „wędruje” dziś po świecie i „zadomawia się” niemal we wszystkim tym, co społeczne. Ale – co paradoksalne – ujawnia się rzadko. Przede wszystkim wtedy, kiedy zostaje poddana krytycznej analizie.

Taka też jest idea konferencji, której organizatorzy wychodzą z założenia, że choć odpowiedź na pytanie, czym jest kultura, jest prawdopodobnie niemożliwa, to wciąż jednak możemy i powinniśmy mówić o kulturze, poddając analizie różne formy i przejawy jej „funkcjonowania” w społeczeństwie. Dlatego też głównym problemem konferencji jest obszar współczesnej kultury oraz zjawisk rozgrywających się w jej polu, jak również, na poziomie metateoretycznym, kształt debaty nad nią. Jej uczestników prosimy więc o namysł nad tym, jakimi metodami i narzędziami bada się kulturę współczesną, jakie są jej główne problemy, oraz jaką formę przybierają praktyki kultury. Przed uczestnikami konferencji pragniemy postawić zadanie weryfikacji hipotezy, zgodnie z którą jesteśmy świadkami przemian dokonujących się w obszarze refleksji nad kulturą, a być może nawet pewnego rodzaju przełomu w rozumieniu i interpretacji zjawisk kultury, które wynikają z dynamicznie zmieniającego się przedmiotu jej namysłu. Sproblematyzujmy to w formie pytań. Zacznijmy od zasadniczego: czy rzeczywiście, jak chcą liczni badacze akceptujący diagnozę ponowoczesnej detotalizacji świata nowoczesnego, kultura współczesna nabiera jakiegoś nowego kształtu? A jeśli tak, to czy przed refleksją nad nią stoi zadanie redefinicji własnych założeń, celów, podejść badawczych, języka i stosowanych przez nią pojęć? Czy słuszne są podejrzenia, że dotychczasowa „teoria” kultury wyczerpała swoje możliwości wyjaśniania współczesnego świata? Jaka jest w tym wszystkim rola i pozycja „teoretyka” kultury? Czy dziś jest on kimś w rodzaju krytyka, antropologa czy też narratora kultury? Jak postrzega on sam siebie , jakie zadania sobie stawia?

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno socjologów, filozofów, kulturoznawców, antropologów, literaturoznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, jak i „praktyków” kultury, osoby bezpośrednio zaangażowane w jej tworzenie i animację, dla których ważny wydaje się problem kondycji kultury współczesnej.


Ważne informacje

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że termin zgłoszeń na konferencję został przedłużony do 7 października 2018 r. 

Prosimy o przesyłanie abstraktów i tytułów wystąpień (długość 900 znaków) z podaniem stopnia naukowego, afiliacji oraz adresu mailowego na adres: kultura-ma-znaczenie@umcs.pl

Wysokość opłaty konferencyjnej, obejmującej koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, wyżywienie podczas konferencji, wynosi:

 • Pracownicy naukowi 400 zł
 • Doktoranci 350 zł

Artykuły pokonferencyjne zostaną opublikowane w czasopismach naukowych:

 1. Eidos. A Journal for Philosophy of Culture
 2. Kultura i wartości
 3. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio I Philosophia-Sociologia
 4. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio K Politologia

Organizatorzy konferencji:

Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Wydział Filozofii i Socjologii
  • Zakład Socjologii Kultury i Wychowania
  • Zakład Antropologii Kulturowej
 • Wydział Politologii
  • Zakład Filozofii i Socjologii Polityki
  Data dodania
  18 maja 2018