Jak to robimy?

Promocja własnej pracy badawczej i publikowanie w mediach jej efektów często stanowi ogromną trudność. Nie każdy ma również tyle czasu czy umiejętności, aby z odpowiednią skutecznością upowszechniać swoją działalność naukową. Dlatego Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS wychodzi z inicjatywą popularyzacji Twoich osiągnięć naukowych i z chęcią wskaże rozwiązania umożliwiające ich wypromowanie!

Dlaczego warto promować naukę?

Interakcja naukowców ze światem pozanaukowym (media, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, administracja publiczna) zazwyczaj sprzyja badaniom i ich twórcom. Na podstawie dyskusji z naukowcami możemy wymienić kilka konkretnych efektów popularyzacji ich działań: wyjaśnianie ludziom złożonych zjawisk i problemów poprzez przekładanie języka nauki na język praktyki, dotarcie z wynikami badań do określonej grupy docelowej, wzbudzenie zainteresowania wśród opinii publicznej, kształtowanie własnego wizerunku naukowego w różnych środowiskach (personal branding), propozycje współpracy z otoczeniem biznesowym, promocja ośrodka akademickiego czy instytutu, tworzenie pozytywnego wizerunku nauki polskiej.

Chęć dialogu w przestrzeni pozanaukowej oraz potrzeba medialnej popularyzacji swoich dokonań badawczych wywołują w karierze naukowej mnóstwo pozytywnych zmian. Warto dlatego wiedzieć gdzie, komu, jak i kiedy przedstawić efekty swoich badań.

Jak można zaprezentować wyniki swojej pracy naukowej?

Najbardziej klasyczny sposób przedstawienia rezultatów własnych badań stanowi tekst. Coraz częściej jednak popularne stają się inne formy promocji, m.in. grafiki, wideo, podcasty, prezentacje czy zdjęcia. Zanim wybierzemy konkretny format, należy zastanowić się, jaki cel zamierzamy uzyskać, do jakiej grupy docelowej chcemy dotrzeć ze swoim przekazem, jakie posiadamy możliwości finansowe oraz technologiczne.

Przygotowany materiał poświęcony naszym wysiłkom badawczym można wykorzystać na spotkaniach z mediami, organizacjami pozarządowymi, firmami czy think tankami. Warto to przemyśleć i przeznaczyć więcej czasu na przygotowania. Jaki format będzie najlepszy?

Artykuł, tekst, wywiad – tekst jest fundamentem pozostałych formatów, a sporządzenie go z pewnością ułatwi nam dopasowanie go do różnych okoliczności, w których opowiemy o naszych badaniach. Istnieją różne rodzaje popularyzacji swoich osiągnięć w formie tekstowej, np. artykuł popularnonaukowy, komunikat prasowy, wywiad czy tekst na branżowego bloga. Najistotniejsza kwestia dotyczy jednak dotarcia z przekazem o rezultatach naszej pracy naukowej do osób, które nie czytają czasopism badawczych.

Grafika, infografika – funkcjonuje razem z tekstem lub samodzielnie. Użyteczna infografika w precyzyjny i zrozumiały sposób przekazuje najważniejsze informacje związane z naszymi badaniami. Zazwyczaj upowszechnia się ją w mediach społecznościowych, dającym możliwość uzyskania sporych zasięgów.

Zdjęcia – fotografia tworzy wizerunek naukowca. Trzeba pamiętać, że zdjęcia świadczą o naszym profesjonalizmie, dlatego niezależnie od rodzaju fotografii (portret, zdjęcie rodzajowe) należy mieć konkretną koncepcję publikowanych zdjęć, które zwrócą uwagę zainteresowanych naszymi badaniami odbiorców.

Podcast – współcześnie bardzo popularna forma prezentowania opinii, pomysłów, jak również wniosków naukowych. Ten dźwiękowy format zyskuje ogromną rzeszę fanów z uwagi na jego przystępny język, aktualność poruszanych tematów i interdyscyplinarny wymiar, bowiem podcast można nagrać niemal na każdy temat.

Nagranie wideo, videocast – format cieszący się największym zainteresowaniem. Projekt naukowy może zostać wypromowany w charakterze internetowej reklamy, animacji, videocastu (rozmowie dziennikarza i naukowca udostępnianej w internecie, sieciach streamingowych) czy nawet teledysku. Zwykle w towarzystwie nagrania występuje także krótki tekst, ukazujący czego będzie dotyczyć materiał.

Gdzie warto przedstawić wyniki swoich badań?

Istnieje wiele możliwości, jeśli zależy nam na dotarciu do większej grupy zainteresowanych naszymi osiągnięciami naukowymi. W pierwszej kolejności należy pomyśleć o Internecie – ułatwia dotarcie do dużej grupy odbiorców i będzie oddziaływał długo na użytkowników poszukujących w sieci naszych materiałów. Co więcej, w celu popularyzacji swoich wysiłków badawczych możemy postawić na konferencje naukowe, pikniki i festiwale (np. Lubelski Festiwal Nauki) czy współpracę z dziennikarzami.

W Internecie możemy spróbować od stworzenia bloga, na którym rozpoczniemy „kampanię” popularyzującą nasze badania.  Formuła bloga polega na dzieleniu się i regularnej publikacji swoich wniosków, opinii naukowych. Blog ma za zadanie przybliżać czytelnikowi rezultaty prac naukowych.

Media społecznościowe służą z kolei zwiększeniu zasięgów oddziaływania naszych badań. W tej przestrzeni sieciowej (Facebook, Twitter, LinkedIn) warto udostępniać infografiki, nagrania wideo z naszym udziałem, linki do naszych podcastów, artykułów czy wywiadów w mediach. Interesujący przekaz w atrakcyjnym opakowaniu, dopasowany również do konkretnej grupy odbiorców z pewnością znajdzie przychylność szerokiej grupy odbiorców.

Strona WWW, portfolio - nasza elektroniczna wizytówka. Portfolio obejmuje przykłady naszych najważniejszych osiągnięć, ukazuje nasze mocne strony i przedstawia rekomendacje firm, osób ze świata nauki, które podjęły z nami współpracę.

Pikniki naukowe, festiwale nauki mogą być najbardziej interaktywną formą przekazu w sytuacji, gdy chcemy przekazać i przybliżyć społeczności wyniki badań naukowych, istotę problemu, nad którym pracujemy. Do istotnych elementów imprez popularyzujących naukę należą: idea, zjawisko naukowe i jego zastosowanie oraz ludzie. W ramach tego typu wydarzeń najczęściej organizowane są warsztaty, animacje, wywiady ze znanymi prelegentami, pokazy oraz prezentacje naukowe.

Współpraca z mediami – występ w audycji radiowej? Panel dyskusyjny lub artykuł popularnonaukowy w poczytnym tytule prasowym? A może reportaż prezentujący przygotowania naukowców do badań? Każde z form promocji w mediach z pewnością przysłuży się popularyzacji Twoich osiągnięć naukowych!

Powyższe przykłady to tylko krótki poradnik tego, w jaki sposób wypromować swoje dokonania w pozanaukowym świecie.

Jeżeli zajmujesz się projektem, który chcesz pokazać światu, skontaktuj się z nami! Od początku do końca przeprowadzimy Cię przez „ścieżkę” popularyzacji Twoich osiągnięć naukowych. Napisz do nas: nauka@mail.umcs.pl

Zapraszamy również do współpracy z Centrum Prasowym UMCS, które odpowiada za kształtowanie polityki informacyjnej Uniwersytetu, dba o utrzymywanie i poszerzanie efektywnych relacji z mediami oraz buduje pozytywny wizerunek Uczelni.

Promuj naukę razem z nami!