Interesariusze zewnętrzni na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

Interesariusze zewnętrzni na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

Nasz wydział obecnie współpracuje m.in. z:

Ośrodkami akademickimi:

Uniwersytetem Rzeszowskim, Akademią Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczną w Radomiu, Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Pedagogium Wyższą Szkołą Nauk Społecznych w Warszawie, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Warszawskim, Akademią Górniczo-Hutniczą itd.

Organizacjami pozarządowymi:

Stowarzyszeniem POSTIS, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Polskim Towarzystwem Alergologicznym Sekcją Pediatryczną, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Fundacją Alpha, Fundacją Profesja itd.

Placówkami oświatowymi i opiekuńczymi:

Zespołem Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu, Szkołą Podstawową nr 23 w Lublinie, Gimnazjum nr 19 w Lublinie, Gimnazjum w Garbowie, Miejskim Zespołem Żłobków w Lublinie, Przedszkolem ,,Promyczki”, ,,Gwiazdeczka”, Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie itd.

-Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie, ul. Hirszfelda 6, 20-092 Lublin
-Zespół Szkół nr 4 w Lublinie im. Janusza Korczaka, ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin
-Centrum Edukacji i Wspomagania Rozwoju INSIGNIS w Lublinie, ul. Żywnego 10, 20-850 Lublin

Placówkami rozwoju kulturowego:

Miejską Biblioteką im. Łopacińskiego w Lublinie, Domem Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Wallenroda w Lublinie, Domem Kultury Bronowice, TVP Lublin,  itd.

Organami administracyjnymi:

Urzędem Miejskim w Lublinie, Starostwem Powiatowym w Lublinie, Urzędem Marszałkowskim w Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lublinie

Placówkami podległymi Ministerstwu Sprawiedliwości:

Ośrodki Kuratorskie w Lublinie i Świdniku, Aresztem Śledczym w Lublinie, Zakładem Karnym we Włodawie, Zakładem Karnym w Białej Podlaskiej, Sądem Rejonowym w Lublinie