Informacje o projekcie

Konkurs wniosków 2020 Runda 1 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. KA226 - Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej

Projekt finansowany: Erasmus+

Sektor edukacji: Szkolnictwo wyższe

Główny cel projektu: Innowacja/innowacyjność

Tytuł projektu: Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym

Akronim projektu: OIR

Tytuł projektu po angielsku: Open innovative resources for distance learning

Okres realizacji projektu: 01.05.2021 – 03.04.2023

Narodowa Agencja organizacji wnioskującej: PL01 (POLSKA)

Osoby przygotowujące wniosek do konkursu: dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. uczelni, Prodziekan ds. Jakości kształcenia, dr Dorota Chimicz, dr Alicja Lisiecka