Grupa Azoty PUŁAWY poszukuje innowacyjnych rozwiązań!

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. po raz kolejny organizuje ARP Innovation Pitch.

XIII edycja ARP Innovation Pitch: Chemiczne warsztaty innowacyjnych pomysłów dla Grupy Azoty PUŁAWY

Zaproszenie skierowane jest m.in. do uczelni wyższych, instytutów badawczych i naukowych, start-upów i MŚP, wszystkich, którzy chcą podjąć wyzwanie tworzenia nowych, innowacyjnych produktów.

Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 25 listopada 2017 r.

W obecnej edycji poszukiwane są rozwiązania dla Grupy Azoty PUŁAWY, zawierające się w czterech obszarach:

  • Nawozy – poszerzenie oferty nawozowej spółki o nowe produkty i sposoby ich aplikacji;
  • Biotechnologia – z wykorzystaniem surowców roślinnych oraz rozwój produktów przyjaznych środowisku;
  • Produkty – wydłużenie łańcuchów produktowych spółki; tworzenie nowych produktów bazujących na surowcach posiadanych przez spółkę;
  • Technologie – optymalizacja efektywności procesów produkcji spółki.

XII edycja ARP Innovation Pitch: Warsztaty innowacyjnych pomysłów dla IMPEXMETAL S.A.

Zaproszenie skierowane jest m.in. do jednostek naukowych oraz start-upów i MŚP, wszystkich, którzy chcą podjąć wyzwanie tworzenia nowych, innowacyjnych produktów.

Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 20 listopada 2017 r.

Zgłaszane rozwiązanie powinno przedstawiać dojrzałość technologiczną odpowiadająca TRL, co najmniej VI (Technology Readiness Level – VI TRL).

Zgłoszenia i szczegółowe informacje

Rejestracja zgłoszeń odbywa się poprzez platformę dostępną na stronie: www.ptt.arp.pl.
Wszystkie informacje dotyczące naborów są dostępne na stronie: www.ptt.arp.pl/warsztaty.

Informacji udzielają również pracownicy Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS:
pok. 1209, 1213, tel. 81 537 55 40 i 41
e-mail: biznes@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    7 listopada 2017