Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów magisterskich na kierunku praca socjalna, studia magisterskie - 24.03.2018 roku