Tytuł projektu: "Innowacyjne światłowody dedykowane do integracji ze strukturą kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknem węglowym do zastosowań w nowoczesnych systemach diagnostyki strukturalnej o wysokiej rozdzielczości - akronim projektu FIBROUS"

Nr umowy: POIR.04.01.01-00-0031/17-00

Źródło finansowania: Program FOTONIKA POIR 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki - Wspólne Przedsięwzięcie NCBiR z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych

Jednostka organizacyjna: Wydział Chemii UMCS

Wartość projektu: 3 382 031,25 zł

Termin realizacji: 01-10-2018 – 30-09-2020

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Mergo

Opis projektu: W ramach projektu opracowana zostanie innowacyjna technologia światłowodów, dedykowana do zastosowań w nowoczesnych systemach diagnostyki strukturalnej o wysokiej rozdzielczości. Kluczowymi odbiorcami zaprojektowanego systemu są firmy i instytucje działające w branżach: lotniczej, technologii kosmicznych, motoryzacyjnej, transportu – morskiego i kolejowego, energetycznej (szczególnie w kwestii magazynowania materiałów wysokoenergetycznych) i innych.

Projekt obsługujemgr Wioletta Ostrowska, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS