Dzień Jakości Kształcenia w UMCS

W imieniu Pani Prof. dr hab. Doroty Kołodyńskiej - Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia serdecznie zapraszamy na pierwszą konferencję w ramach Dnia Jakości Kształcenia. Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca 2022 r. w Auli im. E. Romera na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, pod hasłem: Kompetencje nauczycieli a potrzeby studentów w czasach ciągłej zmiany. Główną ideą spotkania jest wymiana dobrych praktyk poprzez udział w wykładach i dyskusjach, które pozwolą na dzielenie się doświadczeniami i ciekawymi inicjatywami z zakresu poruszanej tematyki. Równolegle do konferencji odbędą się warsztaty adresowane do nauczycieli akademickich UMCS, które pozwolą na podniesienie kompetencji dydaktycznych.

Link do strony

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    25 maja 2022