Dr Zbigniew Meger

Harmonogram postępowania:

Wszczęcie postępowania             9.04.2018
Wyznaczenie Komisji                  4.12.2018
Zmiana recenzenta                     5.02.2019
Zmiana recenzenta                     7.05.2019
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki