Dr Walentyna Wróblewska

Postepowanie habilitacyjne zostało umorzone.

 

Dr Walentyna Wróblewska

 

Komisja habilitacyjna:

1.przewodniczący komisji           prof.  Andrzej Radziewicz-Winnicki  (Uniwersytet Zielonogórski)

2.sekretarz komisji                   prof. Janusz Kirenko ( UMCS)

3.recenzent                              prof.  Józef Górniewicz ( Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

4.recenzent                              prof. Maria Czerepaniak-Walczak  ( Uniwersytet Szczeciński)

5.recenzent                              dr hab. Dorota Pankowska (UMCS)

6.członek komisji                      dr hab. Anna Sajdak  ( Uniwersytet Jagielloński )

7.członek komisji                      dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg ( UMCS)

 

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania            19 listopad 2014 r.
  2. Powołanie komisji                         03 marzec  2015 r.
  3. Uchwała komisji                            
  4. Uchwała Rady Wydziału