dr Urszula Tyluś

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania            02.02.2017 r.
  2. Powołanie komisji                         07.03.2017 r.
  3. Uchwała komisji                           07.07.2017 r.
  4. Uchwała Rady Wydziału          20.09.2017

Załączniki