Dr Urszula Gruca-Miąsik

Dr Urszula Gruca-Miąsik

 

Komisja habilitacyjna:

1.przewodniczący komisji           prof.  Bogusław Śliwerski ( APS w Warszawie)

2.sekretarz komisji                         dr hab. Stanisława Byra ( UMCS)

3.recenzent                                       prof.  Józef Górniewicz ( Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

4.recenzent                                       ks.prof. Marian Nowak  ( Katolicki Uniwersytet Lubelski im.Jana Pawła II)

5.recenzent                                       dr hab. Danuta Wosik-Kawala (UMCS)

6.członek komisji                            dr hab. Ewa Muszyńska  ( Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu)

7.członek komisji                            dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg ( UMCS)

 

 

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania            10.04. 2014 r.
  2. Powołanie komisji                         05.05.2015 r.
  3. Uchwała komisji                            08.12.2015
  4. Uchwała Rady Wydziału              16.12.2015