Dr Renata Bednarz-Grzybek

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania                            20.12.2018          
  2. Powołanie komisji                                        05.02.2019                     
  3. Uchwała komisji                                           22.05.2019
  4. Uchwała Rady Wydziału                             12.06.2019