dr Rafał Wawer

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania                            30.01.2019          
  2. Powołanie komisji                                      07.05.2019                     
  3. Uchwała komisji                       
  4. Uchwała Rady Wydziału 
  5. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki