Dr Mirosław Kowalski

Dr Mirosław Kowalski

 

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania            10.09.2015
  2. Powołanie komisji                         1.12.2015
  3. Uchwała komisji                           4.03.2016
  4. Uchwała Rady Wydziału              9.03.2016