Dr Mirosław Grusiewicz

Dr Mirosław Grusiewicz

 

 

 

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania            21.07.2015  r.
  2. Powołanie komisji                         3.11.2015  r.
  3. Uchwała komisji                           7.03.2016 r.
  4. Uchwała Rady Wydziału              9.03.2016 r.