dr Marzena Okrasa

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania                            05.02.2019          
  2. Powołanie komisji                                      07.05.2019                    
  3. Uchwała komisji                       
  4. Uchwała Rady Wydziału     

      Umorzenie postępowania habilitacyjnego 07.10.2019 r.