Dr Małgorzata Kuśpit

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania                            27.09.2018           
  2. Powołanie komisji                                        4.12.2018                      
  3. Uchwała komisji                                        21.03.2019
  4. Uchwała Rady Wydziału                             17.04.2019