dr Lidia Pawelec

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania            22.11.2017 r.
  2. Powołanie komisji                         09.01.2017 r.
  3. Uchwała komisji                           
  4. Uchwała Rady Wydziału          
Umorzenie postępowania 14.03.2018 r.

Załączniki