Dr Leszek Ploch

Dr Leszek Ploch - umorzenie  postępowania 18.05.2016

 

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania            27.11.2015
  2. Powołanie komisji                         12.01.2016
  3. Uchwała komisji                           
  4. Uchwała Rady Wydziału