dr Krzysztof Stachyra

Harmonogram postępowania:

  1. Wszczęcie postępowania           30.06.2017 r.
  2. Powołanie komisji               03.10.2017 r.        
  3. Uchwała komisji                          19.01.2018 r.
  4. Uchwała Rady Wydziału         22.02.2018 r.

Załączniki